Privacy Policy Businessclub ’t Suyt.

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij onze Businessclub allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, neem dan contact op met ons via de contactpagina.

Je contactgegevens

In sommige gevallen moet je een account aanmaken waarmee je kunt aanmelden met een gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Informatie in een eventuele account (login) kun je zelf aanpassen wanneer je dat wilt.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract of samenwerkingsverband die we met je sluiten en het bestrijden van fraude. Wij bewaren deze informatie tot onze dienst of samenwerking beëindigd plus de wettelijke bewaartermijn. Je kunt deze gegevens of het account laten verwijderen door contact met ons op te nemen en ons daartoe te verzoeken.

Verstrekken aan derden

Met uitzondering van onze partners (die je bij ons op verzoek kunt opvragen), geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). De samenwerkingen met onze partners zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze aangeboden diensten.

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten of diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies op onze websites.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers van onze website de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang.
Wij zullen ons inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zullen wij ons inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
Jij als klant stelt enkel persoonsgegevens aan ons ter beschikking voor verwerking, indien jij je ervan hebt verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend bij indiensttreding.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in de persoonsgegevens die we hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Heeft u vragen of suggesties?

Neem contact met ons op

Contactgegevens

Business Club 't Suyt

Businesshome is gesitueerd aan de toernooiweg 101, 2742LE te Waddinxveen. Vestigingsadres KVK, tevens correspondentie adres Julianastraat 15, 2741HJ te Waddinxveen

Realisatie Ben & More | Fotografie Ton Bennemeer